W związku z organizacją „Akcji Zima” w sezonie 2017/2018 zakłady pracy zobowiązane są   
do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów porządkowych

( w tym Rozporządzenia Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
obowiązków usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych), a także do współdziałania w
przypadku wystąpienia realnych zagrożeń zimowych. Aktualne w tym zakresie informacje
dostępne są na: