Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
informuje, że przeznacza następujące mieszkania do remontu
wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy

L.p.

Adres lokalu mieszkalnego

Powierzchnia użytkowa (m2)

Powierzchnia mieszkalna (m2)

Wyposażenie

Kondygnacja

Wizja lokalu mieszkalnego

Godzina

Mieszkanie przeznaczone dla

1.

ul. Patriotów 16a/5

29,45

Ip-14,84

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

1

10.04.2018

1000-1030

1-2 osobowej rodziny

2.

ul. Patriotów 20b/7

45,84

Ip-18,98
IIp-16,89

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

2

10.04.2018

1000-1030

3-7 osobowej rodziny

3.

ul. Lompy 11b/5

36,23

Ip-15,31
IIp-8,24

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

1

10.04.2018

1030-1100

1-4 osobowej rodziny

4.

ul. Lompy 11d/2

36,23

Ip-15,31
IIp-8,24

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

0

10.04.2018

1030-1100

1-4 osobowej rodziny

5.

ul. Kuboszka 3c/3

51,05

Ip-19,33
IIp-11,95

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

0

10.04.2018

1100-1130

4-6 osobowej rodziny

6.

ul. Astronautów 1a/9

49,99

Ip-19,91
IIp-12,62

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

2

11.04.2018

1000-1030

3-6 osobowej rodziny

7.

ul. Astronautów 2b/4

37,91

Ip-22,20

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

1

11.04.2018

1000-1030

1-4 osobowej rodziny

8.

ul. Śniadeckiego 3a/3

46,95

Ip-11,21
IIp-17,00

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

0

11.04.2018

1030-1100

3-5 osobowej rodziny

9.

ul. Kuboszka 5a/7

39,33

Ip-22,18

wc, łazienka,
wod.-kan;gaz

3

11.04.2018

1100-1130

1-4 osobowej rodziny

10.

ul. Plac Pokoju 2a/3

48,67

Ip-16,80
IIp-13,70

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

0

12.04.2018

1000-1030

3-6 osobowej rodziny

11.

Pl. Pokoju 2a/5

37,39

Ip-19,67

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

1

12.04.2018

1000-1030

1-3 osobowej rodziny

12.

ul. Żurawia 5a/2

36,86

Ip-19,77

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

0

12.04.2018

1030-1100

1-3 osobowej rodziny

Termin wywieszenia przedmiotowych mieszkań od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu,
  • złożyły kompletny i wiarygodny arkusz weryfikacyjny w terminie wywieszenia lub arkusz został zweryfikowany przed upływem 12 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego wykazu,
  • wskazały pisemnie jeden z lokali umieszczonych w wykazie.

Jeżeli wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest osoba niepełnosprawna, kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży lub młode bezdzietne małżeństwo (jeden z małżonków ma poniżej 35 lat), do celów obliczenia powierzchni przypadającej na osoby, doliczona zostanie norma przypadająca na jedną osobę.

W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów, a wniosek osoby rezygnującej stanie się nieaktualny i zostanie przekazany do archiwum.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 13.04.2018 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu przeznaczonego do kapitalnego remontu bez podania przyczyny.

Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Dziale Lokalowym pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku.