LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Żurawia 5a/2
1. Powierzchnia użytkowa 36,86 m2
2. Pomieszczenia:
- 1 pokój
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna 19,77 m2
Ip- 19,77 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno - kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

 

 

1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie.  
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień .   
3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. od pionu do urządzeń sanitarnych, tj. muszli,wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka).   
 4. Wymiana stolarki okiennej – szt. 2 (pokój: 160 cm x 160 cm, kuchnia 160 cm x 160 cm) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych szt. 2 o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej nie większy od: 1,1W/(m2K).   
 5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności). Montaż pieca gazowego kąpielowego lub bojlera elektrycznego w łazience oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji (Projekt) oraz uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.  
 6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt. 5 tj. drzwi wejściowe muszą otwierać się do mieszkania 80L, drzwi pokojowe 80L, pokój  80L, drzwi kuchenne 70L, drzwi łazienkowe 70L. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2.  
 7.Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.  
 8. Wykonanie ogrzewania gazowego. Warunki w załączniku nr 1.  
 9. Wymiana (2 szt.) kratek wentylacyjnych (kuchnia + łazienka).  
 10. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.  
 11. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego.  
 12. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego.      
 13. Mycie klatki schodowej według potrzeb.  
 14. Wywóz gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych poremontowych takich jak np.: okna,drzwi, sanitariaty, wanny, kabiny prysznicowe itp. leży w gestii użytkowników remontowanych mieszkań i jest realizowany przez firmy wywożące odpady na indywidualne zlecenie za dodatkową odpłatnością          (dokument do wglądu po zakończeniu remontu).  
Szacunkowy koszt remontu wynosi: 29 120,00 zł

Uwagi:
1. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji w mieszkaniu. 

Warunki na wykonanie instalacji c.o gazowego przy ul. Żurawiej 5a/2

1. Zmiana ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe.
2. Uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia komina spalinowego.
3. Uzyskanie warunków technicznych oraz zapewnienie dostawy gazu z Rozdzielni Gazu w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 35 ( druk wniosku dostępny w gazowni).
4. Wykonanie projektu technicznego rozwinięcia instalacji gazu oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót w Wydziale Architektury UM Rybnik.
5. Wszystkie roboty instalacyjne należy zlecić firmie posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania ww. robót.
6. Zgłoszenie w ADM zakończenia robót i dostarczenie oryginału protokołu próby szczelności wykonanej instalacji gazowej oraz protokołu kominiarskiego.
7. Wszystkie roboty najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8. W przypadku opuszczenia mieszkania lokator pozostawia nieodpłatnie instalację na wyposażeniu mieszkania lub przywraca ogrzewanie piecowe.
9. W przypadku wykonania podłączenia budynku do sieci miejskiej najemca zobowiązany jest do demontażu instalacji i zagospodarowania jej we własnym zakresie.
10. Gruz i odpady powstałe podczas prac należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła udziela Wydział Ekologii UM Rybnik.

Drukuj