LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Pl. Pokoju 2a/3
1. Powierzchnia użytkowa 48,67 m2
2. Pomieszczenia:
- I pokój
- II pokój
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna 30,50 m2
Ip- 16,80 m2
IIp- 13,70 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno- kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

 

 

1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie.  
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień .  
3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. c.w.u od pionu do urządzeń sanitarnych,tj. muszli,wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii ( kuchnia + łazienka).  
4. Wymiana stolarki okiennej – szt. 3(pokój: 155 cm x 160 cm, pokój 155 cm x 160 cm, kuchnia 155 cm x 160 cm w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych szt. 3 o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej nie większy od: 1,1W/(m2K)  
5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności). Montaż pieca gazowego kąpielowego oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji (Projekt) oraz  uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.  
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt. 5 tj. drzwi wejściowe 8PL muszą otwierać się do mieszkania, drzwi pokojowe 80P, - szt.2, drzwi łazienkowe 70P, drzwi kuchenne 70L. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2.  
7.Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.  
8. Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego. Warunki w załączniku nr 1.  
9. Wymiana (2 szt.) kratek wentylacyjnych (kuchnia + łazienka).  
10. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.  
11. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego.  
12. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego.   
13. Mycie klatki schodowej według potrzeb.  
14. Wywóz gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych poremontowych takich jak np.: okna,drzwi, sanitariaty, wanny, kabiny prysznicowe itp. leży w gestii użytkowników remontowanych mieszkań i jest realizowany przez firmy wywożące odpady na indywidualne zlecenie za dodatkową odpłatnością          (dokument do wglądu po zakończeniu remontu).   
Szacunkowy koszt remontu wynosi: 31 320,00 zł

Uwagi:
1. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji w mieszkaniu. 

Warunki na wykonanie instalacji c.o gazowego przy ul. Pl. Pokoju 2a/3

1. Zmiana ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe.
2. Uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia komina spalinowego.
3. Uzyskanie warunków technicznych oraz zapewnienie dostawy gazu z Rozdzielni Gazu w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 35 (druk wniosku dostępny w gazowni).
4. Wykonanie projektu technicznego rozwinięcia instalacji gazu oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót w Wydziale Architektury UM Rybnik.
5. Wszystkie roboty instalacyjne należy zlecić firmie posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania ww. robót.
6. Zgłoszenie w ADM zakończenia robót i dostarczenie oryginału protokołu próby szczelności wykonanej instalacji gazowej oraz protokołu kominiarskiego.
7. Wszystkie roboty najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8. W przypadku opuszczenia mieszkania lokator pozostawia nieodpłatnie instalację na wyposażeniu mieszkania lub przywraca ogrzewanie piecowe.
9. W przypadku wykonania podłączenia budynku do sieci miejskiej najemca zobowiązany jest do demontażu instalacji i zagospodarowania jej we własnym zakresie.
10. Gruz i odpady powstałe podczas prac należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła udziela Wydział Ekologii UM Rybnik.

 

Drukuj