LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Astronautów 2b/4
1. Powierzchnia użytkowa 37,91 m2
2. Pomieszczenia:
- 1 pokój
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna 22,20 m2
Ip- 22,20 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie.  
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień.  
3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. od pionu do urządzeń sanitarnych, tj. muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka).  
4. Wymiana stolarki okiennej – szt. 2 (pokój: 153 cm x 166 cm, kuchnia 153 cm x 166 cm) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych szt. 2 o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia  rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej  nie większy od: 1,1W/(m2K).  
5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności). Montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji (Projekt) oraz uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.  
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt. 4 tj. drzwi wejściowe: 80P muszą otwierać się do mieszkania,  drzwi pokojowe 80P, drzwi kuchenne 80P, drzwi łazienkowe 70P. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2.  
7. Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.  
8. Wykonanie ogrzewania gazowego. Warunki w załączniku nr 1.  
9. Wymiana ( 2 szt.) kratek wentylacyjnych ( kuchnia + łazienka ).  
10. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.  
11. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego.  
12. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego.       
13. Mycie klatki schodowej według potrzeb.  
14. Wywóz gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych poremontowych takich jak np.: okna,drzwi, sanitariaty, wanny, kabiny prysznicowe itp. leży w gestii użytkowników remontowanych mieszkań i jest realizowany przez firmy wywożące odpady na indywidualne zlecenie za dodatkową odpłatnością              (dokument do wglądu po zakończeniu remontu).  
Szacunkowy koszt remontu wynosi: 28 420,00 zł

Uwagi:
1. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji w mieszkaniu. 

Warunki na wykonanie instalacji c.o gazowego przy ul. Astronautów 2b/4

1. Zmiana ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe.
2. Uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia komina spalinowego.
3. Uzyskanie warunków technicznych oraz zapewnienie dostawy gazu z Rozdzielni Gazu w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 35 (druk wniosku dostępny w gazowni).
4. Wykonanie projektu technicznego rozwinięcia instalacji gazu oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót w Wydziale Architektury UM Rybnik.
5. Wszystkie roboty instalacyjne należy zlecić firmie posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania ww. robót.
6. Zgłoszenie w ADM zakończenia robót i dostarczenie oryginału protokołu próby szczelności wykonanej instalacji gazowej oraz protokołu kominiarskiego.
7. Wszystkie roboty najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
8. W przypadku opuszczenia mieszkania lokator pozostawia nieodpłatnie instalację na wyposażeniu mieszkania lub przywraca ogrzewanie piecowe.
9. W przypadku wykonania podłączenia budynku do sieci miejskiej najemca zobowiązany jest do demontażu instalacji i zagospodarowania jej we własnym zakresie.
10. Gruz i odpady powstałe podczas prac należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła udziela Wydział Ekologii UM Rybnik.

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj