LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Poligonowa 15a/9
1. Powierzchnia użytkowa 62,87m2
2. Pomieszczenia:
- 3 pokoje
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
- wc
3. Powierzchnia mieszkalna 39,39 m2
Ip-  18,12m2
IIp- 11,24m2
IIIp-10,03 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno  kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie.  
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień .  
3. Wykonanie nowej instalacji wod- kan.  c.w.u od pionu do urządzeń sanitarnych,tj. muszli,wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii ( kuchnia + łazienka).  
4.  Wymiana stolarki okiennej – szt.4 (balkon: 206 cm x 148 cm + 86 cm x 231 cm, kuchnia 112cm x 150 cm,pokój 233cm x 149cm, 173 cm x 148 cm ) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych szt 4 o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca  ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych  wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej  nie większy od: 1,1W/(m2K)  
5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności) + kserokopia uprawnień. Montaż  kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji(Projekt) oraz uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.  
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt.6 tj. drzwi wejściowe: 80L muszą otwierać się do mieszkania, drzwi pokojowe 80L- szt.2, drzwi pokojowe 80P, drzwi kuchenne 80P, drzwi łazienkowe ,70P, WC 70L. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2.  
7.Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.  
8. Wymiana ( 2 szt.) kratek wentylacyjnych ( kuchnia + łazienka ).  
9. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej  
10. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego  
11. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego     
12. Wywóz gruzu we własny zakresie oraz mycie klatki schodowej w razie potrzeby  
13. Remont balkonu  
Szacunkowy koszt remontu wynosi: 27 620,00 zł
Drukuj