LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Lompy 15b/5
1. Powierzchnia użytkowa 35,46 m2
2. Pomieszczenia:
- 2 pokoje
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna 25,09m2
Ip- 15,06 m2
IIp-10,03 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno  kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie.  
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień .  
3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. od pionu do urządzeń sanitarnych,tj. muszli,wanny lub prysznica, umywalki,zlewozmywaka i baterii ( kuchnia + łazienka).  
4. Wymiana stolarki okiennej – szt.3 (balkon: 245cm x 140cm + 70cm x 205cm, pokój 125cm x 140cm, kuchnia 92cm x 140cm) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych szt 3 o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi .Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia  rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej  nie większy od: 1,1W/(m2K)  
5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności). Montaż pieca gazowego kąpielowego lub bojlera elektrycznego w łazience oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji(Projekt) oraz uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.  
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt.5 tj. drzwi wejściowe muszą otwierać się do mieszkania 80L, drzwi pokojowe 80L,pokój  80L, drzwi kuchenne 70L, drzwi łazienkowe 70L. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2.  
7.Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.  
8. Wykonanie ogrzewania gazowego . Warunki w załączniku nr.1.  
9. Wymiana ( 2 szt.) kratek wentylacyjnych ( kuchnia + łazienka ).  
10. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej  
11. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego  
12. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego  
13. Wywóz gruzu we własny zakresie oraz mycie klatki schodowej w razie potrzeby  
Szacunkowy koszt remontu wynosi: 29 120,00 zł

Dotyczy: warunków na wykonanie instalacji c.o gazowego przy ul. Lompy 15b/5

1. zmiana ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe,   
2. uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości podłączenia komina spalinowego,
3. uzyskanie warunków technicznych oraz zapewnienie dostawy gazu z Rozdzielni Gazu w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 35 ( druk wniosku dostępny w gazowni )
4. wykonanie projektu technicznego rozwinięcia instalacji gazu oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót w Wydziale Architektury UM Rybnik,
5. wszystkie roboty instalacyjne należy zlecić firmie posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania ww. robót,
6. zgłoszenie w ADM zakończenia robót i dostarczenie oryginału protokołu próby szczelności wykonanej instalacji gazowej oraz protokołu kominiarskiego,
7. wszystkie roboty najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt,
8. w przypadku opuszczenia mieszkania lokator pozostawia nieodpłatnie instalację na wyposażeniu mieszkania lub przywraca ogrzewanie piecowe,
9. w przypadku wykonania podłączenia budynku do sieci miejskiej najemca zobowiązany jest do demontażu instalacji i zagospodarowania jej we własnym zakresie,
10. gruz i odpady powstałe podczas prac należy usunąć we własnym zakresie i na własny koszt,
11. wszelkie informacje dotyczące dofinansowania do wymiany źródła  ciepła udziela Wydział Ekologii UM Rybnik.

 

Drukuj