LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Kuboszka 5a/7
1. Powierzchnia użytkowa 39,33 m2

2. Pomieszczenia:
- 1 pokój
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna 22,18 m2
Ip-  22,18 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno  kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

1. Zmycie zdrapanie ścian i sufitów w całym lokalu oraz ich malowanie lub tapetowanie.  
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych) + kserokopia uprawnień .  
3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. c.w.u od pionu do urządzeń sanitarnych,tj. muszli,wanny lub prysznica, umywalki,zlewozmywaka i baterii ( kuchnia + łazienka).  
4. Wymiana stolarki okiennej – szt.3 (kuchnia: 162cm x 138cm,pokój 162cm x 138cm, okno pokojowe 248cm x 142cm w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zamontowanie nawiewników okiennych (szt2) o przepustowości 45m3/h- zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca  ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych  wymiarów okien w mieszkaniu. Współczynnik przenika ciepła (U) dla stolarki okiennej  nie większy od: 1,1W/(m2K)  
5. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności) + kserokopia uprawnień. Montaż pieca gazowego kąpielowego oraz  kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji(Projekt) oraz uzyskania pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.  
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami szt.4 tj. drzwi wejściowe: 80L muszą otwierać się do mieszkania,  drzwi pokojowe 80L ,drzwi kuchenne 80L, drzwi łazienkowe 70P. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2.  
7.Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokojach oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.  
8. Wykonanie ogrzewania gazowego . Uzyskanie zgody w tutejszej administracji.  
9. Wymiana ( 2 szt.) kratek wentylacyjnych ( kuchnia + łazienka ).  
10. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej  
11. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym oraz montaż oprawy i wyłącznika hermetycznego  
12. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego   
13. Wywóz gruzu we własny zakresie oraz mycie klatki schodowej w razie potrzeby  
Szacunkowy koszt wykonania remontu:
30 120,00 zł

Uwagi:
1. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji w mieszkaniu.
2. Koszt remontu kapitalnego jest szacunkowy.

Drukuj