LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Boh. Westerplatte 7a/4
1. Powierzchnia użytkowa: 38,90 m2

2. Pomieszczenia:
- I pokój
- kuchnia
- łazienka
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna: 21,00 m2,
w tym:
- I pokój: 21,00 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa

- instalacja centralnego ogrzewania

1. Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu oraz ich malowanie lub tapetowanie. 2 500,00 zł
2. Montaż osprzętu elektrycznego i wykonanie pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych + kserokopia uprawnień: E i D). 200,00 zł
3. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. od pionu do urządzeń, montaż urządzeń sanitarnych, tj. muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). 3 500,00 zł
4. Wykonanie próby szczelności gazu (Protokół z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D). Montaż pieca gazowego kąpielowego lub bojlera elektrycznego w łazience oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni. W przypadku wymiany, rozwinięcia instalacji gazowej od pionu do urządzeń konieczne jest wykonanie dokumentacji (Projekt) oraz uzyskanie pozwolenia w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika. 4 500,00 zł
5. Wymiana stolarki okiennej - 4 szt. (I pokój: 163 cm x 151 cm - szt. 2, drzwi balkonowe: 76 cm x 230 cm, kuchnia: 242 cm x 151 cm,) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów oraz montażem nawiewników okiennych (2 szt.) o przepustowości 45 m3/h - zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Wartość współczynnika przenikania ciepła (U) stolarki okiennej nie może być większa od 1,1 W/(m²•K). Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. 3 500,00 zł
6. Naprawa i konserwacja stolarki drzwiowej. Wymiana zamków w drzwiach wejściowych. 200,00 zł
7. Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych w pokoju i przedpokoju (obecne zdemontować) oraz położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni (obecne zdemontować). 2 500,00 zł
8. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia pieca spalinowego gazowego. 100,00 zł
9. Wymiana (2 szt.) kratek wentylacyjnych (kuchnia + łazienka). 100,00 zł
10. Wykonanie naświetla z kuchni do łazienki. 300,00 zł
11. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej. 50,00 zł
12. Sprawdzenie instalacji domofonowej + zakup nowej słuchawki domofonowej. 200,00 zł
13. Wywóz gruzu we własnym zakresie. 500,00 zł
Zobowiązuje się wykonującego remont do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących włączenia do instalacji wspólnych (wod.-kanaliz., prąd, c.o.) ze Wspólnotą
Ogółem: 18 150,00 zł
Drukuj