LP. Adres Zakres remontu Wartość

1.

 

Barbary 13a/6
1. Powierzchnia użytkowa: 52,97 m2

2. Pomieszczenia:
- I pokój 
- II pokój
- III pokój
- kuchnia  
- łazienka
- WC  
- przedpokój
3. Powierzchnia mieszkalna: 37,39 m2,
w tym:
- I pokój: 15,36 m2
- II pokój: 11,66 m2
- III pokój: 10,37 m2
4. Wyposażenie:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja centralnego ogrzewania

1. Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu oraz ich malowanie lub tapetowanie. 3 500,00 zł
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej od zabezpieczenia głównego na klatce schodowej wraz z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych (Protokół z pomiarów elektrycznych + kserokopia uprawnień). 3 000,00 zł
3. Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. od pionu do urządzeń, montaż urządzeń sanitarnych, tj. muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka + WC). 3 500,00 zł
4. Montaż bojlera elektrycznego w łazience oraz kuchenki elektrycznej czteropalnikowej w kuchni. 2 000,00 zł
5. Wymiana stolarki okiennej - 5 szt. (I pokój: 209 cm x 138 cm, 88 cm x 225 cm (drzwi balkonowe), II pokój: 225 cm x 140 cm, III pokój: 225 cm x 140 cm, kuchnia: 82 cm x 139 cm) w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów oraz montażem nawiewników okiennych (4 szt.) o przepustowości 45 m3/h - zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności albo certyfikat zgodności. Wartość współczynnika przenikania ciepła (U) stolarki okiennej oraz drzwi balkonowych nie może być większa od 1,1 W/(m²•K). Podane wymiary okien są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistych wymiarów okien w mieszkaniu. 4 500,00 zł
6. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami - 7 szt., tj. drzwi wejściowe (otwierane do wewnątrz): 80L, drzwi pokojowe: I pokój: 80L, II pokój: 80P, III pokój: 80P, drzwi kuchenne: 70L, drzwi łazienkowe: 70P oraz drzwi do WC: 60L. W drzwiach łazienkowych oraz do WC w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2 3 500,00 zł
7. Wykonanie podłóg w mieszkaniu: położenie paneli podłogowych (obecne zdemontować) w pokojach i przedpokoju oraz położenie płytek ceramicznych w łazience, WC oraz kuchni. 4 500,00 zł
8. Uzyskanie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowego podłączenia kratek wentylacyjnych w łazience i WC. 100,00 zł
9. Wymiana (3 szt.) kratek wentylacyjnych (kuchnia + łazienka + WC).  100,00 zł
10. Sprawdzenie instalacji domofonowej + zakup nowej słuchawki domofonowej. 200,00 zł
11. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej. 50,00 zł
12. Wywóz gruzu we własnym zakresie. 500,00 zł
Zobowiązuje się wykonującego remont do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących włączenia do instalacji wspólnych (wod.-kanaliz., prąd, c.o.) ze Wspólnotą 
Ogółem:  25 450,00 zł
Drukuj