Projekt listy o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony
na 2017 rok
Lp. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Kurzawa Krzysztof, Iwona 44
2. Tudzież Klaudiusz, Marta 38
3. Zawierucha Łukasz, Ewelina 38
4. Mikulski Łukasz, Jadwiga 32
5. Wawoczny Martyna 30
6. Dąbrowska Marzena 27
7. Gizowski Radosław, Edyta 27
8. De-Kurgan Janina 26
9. Dubińska Sonia, Michalak Jan 26
10. Myszkier Mariusz, Justyna 26
11. Czerska Żaneta, Czerski Mariusz 25
12. Janik Aleksandra, Kozyra Łukasz 25
13. Brzuzy Kazimierz 22
14. Budzowski Rafał, Dorota 20

 

Projekt listy do zawarcia umów najmu lokali socjalnych na 2017 rok
Lp. NAZWISKO I IMIĘ ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Rebelska Barbara, Jankowski Rafał 67
2. Kopacka Wioleta 42
3. Adamowicz Marek, Beata 35
4. Wesołek Henryka 35
5. Zając Barbara, Eugeniusz 35
6. Górski Rafał, Sylwia 34
7. Wars Aneta 34
8. Skałbania Jacek, Izabela 33
9. Helis Gabriela 31
10. Mnich Sara, Tomasz 31
11. Pytlik Justyna 30
12. Wańczyk Jacek, Elżbieta 30
13. Zalewska Magda 30
14. Żyrek Justyna 29
15. Czajkowska Wioletta 28
16. Gdowski Mateusz 28
17. Kucharska Karolina 28
18. Wawoczny Sebastian, Sabina 28
19. Bembnista Justyna 26
20. Gedyk Sebastian 26
21. Głowiński Krzysztof, Anna 26
22. Knura Klaudia 26
23. Bernacki Hubert, Katarzyna 25
24. Skorupa Kinga, Bohn Rafał 25
25. Ulbrich Joanna, Bizoń Dariusz 25
26. Sałata Roksana 24
27. Galasińska Anna, Paweł 23
28. Gdowski Sebastian 23
29. Grabowska Natalia 23
30. Kulik Agata 23
31. Sobik Michał 23
32. Stankowska Sylwia 23
33. Gołębiewska Elżbieta 22
34. Gruszka Grzegorz 22
35. Grzyb Zbigniew 22
36. Korepta Łukasz 22
37. Kuczera Lech 22
38. Matkowski Marian 22
39. Papierok Mirosław 22
40. Stempniak Bogusław 22
41. Barczyszyn Łukasz 21
42. Czajkowska Dorota 21
43. Kufieta Ewa 21
44. Płazak Sandra 21
45. Rydzeński Bogusław, Marlena 21
46. Wengierska Agnieszka 21
47. Zdziebczok Przemysław 21
48. Białomyzy Dawid 20
49. Chlebowska Katarzyna 20
50. Nosiadek Wiktoria, Mateusz 20
51. Podbielska Milena 20
52. Salamon Sabina 20
53. Szymborska Martyna 20
54. Tomkiewicz Agata 20

Zgodnie z §31 pkt 4, 5 i 6  Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 242/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika:

  • Projekty  list  podaje się  do  publicznej  wiadomości na okres 14 dni  przez ich wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej  Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów)
  • Wnioskodawcy mogą składać uwagi i zastrzeżenia do projektów list w czasie ich wywieszenia
  • Po rozpatrzeniu wniesionych uwag i zastrzeżeń przez Komisję Mieszkaniową sporządza się listy roczne, które zatwierdza Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.