UCHWAŁA NR 701/XLV/2018
RADY MIASTA RYBNIKA
Z DNIA 15.02.2018r.

w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”


Wniosek o objęcie programem restrukturyzacji zadłużenia na zasadach określonych Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 701/XLV/2018.

Wniosek/arkusz weryfikacyjny

pobierz.pdf pobierz.odt